Zalegalizuj pobyt Twojego pracownika

Wśród usług realizowanych przez naszą firmę znajdują się m.in. założenie firmy zagranicą oraz rejestracja firmy w Polsce. Aby te przedsięwzięcia przyniosły oczekiwany efekt, niejednokrotnie niezbędna jest relokacja pracowników. Nasz renomowany prawnik imigracyjny udziela wsparcia podmiotom gospodarczym z Warszawy i Krakowa w sprawach związanych z legalizacją pracy i pobytu personelu. Doradztwo obejmuje zarówno kwestię relokacji kadry pracowniczej do przedsiębiorstw w Polsce, jak i przeniesienie personelu za granicę do innych krajów UE oraz USA.

Pomoc prawna w relokacji

Oferujemy wsparcie w procesie relokacji pracowników do pracy w innych krajach UE oraz USA. Konsultujemy lokalne procedury i wymogi na tle prawa imigracyjnego i prawa pracy, pomagamy w doborze optymalnej formy wiz pracowniczych do pracy w USA (E1, H1B, B1 in lieu of H1B, blanket visa), a także wspieramy w przygotowywaniu niezbędnych dokumentów i wniosków wizowych. Wysokim kompetencjom specjalistów z naszej kancelarii dowodzi fakt, że prowadzą oni szkolenia i wykłady oraz publikują w prasie artykuły z zakresu problematyki relokacji i prawa imigracyjnego.

W obszarze działań kancelarii oprócz kwestii transferu pracowników znajdują się m.in. transakcjemiędzynarodowe oraz umowy międzynarodowe. Zapraszamy do kontaktu.

Szybkie uzyskiwanie zezwoleń na pobyt w Polsce

Nasz prawnik imigracyjny fachowo wspiera klientów w uzyskiwaniu zezwoleń na pobyt w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Jego pomoc towarzyszy zarówno uzyskiwaniu lub transferowi zezwoleń na pobyt i pracę (zezwoleń jednolitych), jak i uzyskiwaniu bądź transferowi zezwoleń na wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. blue card). W ramach usług dokonuje on również rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest
  KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Warszawa

  ul. Piękna 15 lok. 34,

  00-549 Warszawa,

  +48 12 3957161

  kontakt@kwkr.pl